The designer of Dropi´s logo and packaging is Henrik Bekker, a danish graphic designer. Here, he describes in his own words, how the logo came about, written in English and Danish.

 

A DANISH DREAM IN ICELAND

The creation of a logo

 Henrik portrait

Iceland 2013, with dry mucous membranes I inhale the clear and crisp Icelandic air, stinging a bit in the lungs. A pure joy, complete with sensing the complex and wild nature. Stone, rock, lava, sea, sky, mountain, ripples of waves, ice, rain, snow and sun. All the while my psyche is singing about a past, where countrymen settled here on their quest for happiness and wine country.

 

Yes, I’m a Dane and a graphic designer, love black and white and come from the appendix of Europe. Thrilled with the contrast to my own cozy, flat, fertile farming country. As a traveller, all my senses are open and easily influenced. A great quality which everybody ought to allow themselves to experience, from time to time. But for a designer sensing is also a professional tool, which with ferocious and greedy appetite feeds the inner think tank.

On this first trip to Iceland, I happened to find myself at a dinner party with an Icelandic family, who were owners of a fish factory and had plans about developing fish oil. I felt a part of this was not yet clear – what would the product be called and how was it going to be presented? All ingredients were present and as a professional designer it’s hard to resist a project like this. I was hooked.

 

Thinking design! In many ways it’s like imagining something, the ability to create, on an inner, subtle level which precedes the physical one.

Imagination draws on everything from experiences, preconception to impressions and sensing. A place, a kind of state deep in the head, which is inexplicable in all its complexity, but still real in its visually creative form. A state which is just as a real as a dream can be.

During the night after that dinner my inner design machine must have been tumbling about between fish soup, lava and ice, because in the morning I wake up with a crystal clear image on the retina: chiseled like a rune in my consciousness, I see a fish oil logo. Its simple semiotic tells its own story from fish to oil, from past to present. But best of all, nature and the filter of dreams showed me the form, I just had to humbly draw and design it.

 

Henrik Bekker

EN DANSK DRØM I ISLAND

Et logos tilblivelse.

 

Island 2013, med tørre slimhinder indsnuser jeg den islandske klare og skarpe luft som stikker lidt i lungerne. En ren fornøjelse, kombineret med sansningerne af den kontrastfyldte og barske natur. Sten, klippe, lava, hav, himmel, fjeld, bølgeskvulp, is, sne, regn og sol.  Alt imens det synger længselsfulgt i min psyke om en fortid, hvor landsmænd har slået sig ned her på deres rejse for at finde lykken og vinland.

 

Ja, jeg er Dansker og grafisk designer, elsker sort og hvid og kommer fra Europas blindtarm. Henrykt over kontrasten til mit eget hyggelige, flade frodige bondeland. Som den rejsende er alle mine sanser åbne og letpåvirkelige. En stor kvalitet som alle mennesker bør unde sig selv fra tid til anden. Men som designer er sansning også et professionelt redskab, der med glubsk og grådig appetit fodre den indre tænke tank.

 

At forskellige årsager befandt jeg mig på denne første Islandsrejse til middagsselskab hos en Islands familie, som ejede en fiskefabrik og gik med tanke på at udvikle fiskeolie. Der var som jeg kunne høre, stadig en del som ikke var helt klart endnu.  Hvad skulle produktet hedde og hvordan skulle det tage sig ud etc. Alle ingredienser var tilstede og som professionel designer er det svært at kunne modstå en sådan opgave. Jeg var hooked.

 

At tænke design! er på mange måder at forestille sig noget, evnen til at kunne skabe, på et subtilt indre plan der ligger før det fysiske.

Forestillingsevnen trækker på alt lige fra erfaringer, forforståelse til fornemmelser og sansninger. Et sted, en slags tilstand dybt inde i hoved, som er uforklarlig i sin kompleksitet, men ikke desto mindre virkelig i sin billedeskabede form. En tilstand som er lige så virkelig som en drøm kan være for en.

 

Den nat efter middagen, må min indre designmaskine have rumlet rundt mellem fiskesuppe, lava og is, for om morgenen vågner jeg med et knivskarpt billede på nethinden og ser et fiskeolie logo for mig mejslet som en rune ind i min bevidsthed. I sin enkle semiotik fortæller

det sin egen historie fra fisk til olie, fra fortid til nutid. Men bedst af alt, det var gennem naturen og drømmenes filter som viste mig formen, jeg skulle bare ydmygt  tegne og designe det .

 

Henrik Bekker